Reklamace

REKLAMACE

V případě zjištěného poškození nebo ztráty zásilky je příkazce (případně po zmocnění příjemce) oprávněn uplatnit reklamaci.

Reklamaci je nutno uplatnit písemnou formou, pokud možno v co nejkratší době. K reklamaci musí být připojen zápis o škodě a další doklady, ze kterých musí být zřejmý rozsah a finanční výše škody.Škodní událost bude prošetřena a výsledek reklamačního řízení oznámen písemnou formou reklamujícímu v co nejkratším termínu, nejpozději do 30 dnů.

Náhrada škody není vymezena jako předmět daně dle §2 Zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, a je uplatněná bez DPH.

Podrobnejší informace najdete v zasilatelských podmínkách  Zasilatelské podmínky platné od 1.7.2017

FORMULÁŘ PRO REKLAMACI ZÁSILKY

Zákazník
Číslo zásilky IČO
E-mail Telefon
Kontaktní osoba
Popis reklamace