Vnitrostátní přepravy

TERMÍNY

Vnitrostátní dodací lhůta začíná plynout v 18 hodin dne převzetí zásilky a činí:

1.) 24 hodin: základní dodací termín
2.) termínovaná dodací lhůta "TOPTIME" dopolední doručení do 12:00
3.) termínovaná dodací lhůta "TOP-PRIVAT" - večerní doručení v rozmezí 16.00-20.00 hodin
4.) termínovaná dodací lhůta "TOP-WEEKEND" - sobotní doručení do 13.00 hodin
5.) osobní vyzvednutí zásilky "Osobní odběry" - vydávání v pracovní dny 8:00-18:00, soboty 8:00-10:00

Ve dnech pracovního volna a pracovního klidu dodací lhůta neplyne.

KOMFORTNÍ DORUČENÍ

1.) "TOP - COMFORT" doručení zásilky včetně výnosu do patra, předpokladem je aktivní asistence příjemce, zásilka max. 100 kg*
2.) "TOP - COMFORT Plus" doručení zásilky All-inclusive (2 pracovníci TOPTRANSU) přímo na místo určené příjemcem (do bytu, kanceláře apod.), včetně avizace, rozbalení, odvozu obalového materiálu a případně starého spotřebiče, zásilka max. 300 kg (jednotlivý kus max. 100 kg). Služba je poskytována v rámci měst se sídlem TOPTRANSU*

 

*obě 2 výše uvedené služby můžete využívat i v násobné podobě (např. 2x "TOP-COMFORT" = zásilka max. 200 kg, 2x poplatek), jednotlivý kus vždy max. 100 kg. 

DOBÍRKY

Na základě zadání příkazce zajistí TOPTRANS inkaso dobírky od příjemce a následný převod vybrané částky na zákazníkem určený bankovní účet. U zásilek na dobírku, které nebudou převzaty z důvodu nesolventnosti příjemce, přestává plynout dodací lhůta.

Částka se vybírá vždy v měně státu doručení ČR (CZK) a SR (EUR).

ZPĚTNÉ PŘEPRAVY

1.) Služba "standardní obousměrná zásilka" umožňuje odesílateli například dodání vadných spotřebičů do smluvních servisů a po opravě jejich zpětný návrat, popřípadě svoz prázdných obalů, ve kterých byla původní zásilka zabalena (kontejnery, boxy apod.)

2.) Služba "dodací list zpět" umožňuje odesílateli nechat si příjemcem, mimo běžného potvrzení přepravního listu, potvrdit i vlastní dodací list (případně hrubý příjmový doklad), který je následně naskenován a zobrazen v zákaznickém programu, zákaznické zóně nebo odeslán mailem. Nadále zůstává i možnost nechat si zaslat dokument fyzicky na adresu.

3.) Služba "EPAL zpět" umožňuje odesílateli zřídit si u TOPTRANSU europaletové konto.

4.) Služba "vratný obal" je určena pro zákazníky, kteří odesílají zásilky v různých obalech např. typické palety, bedny, sudy, kanystry atd. Po doručení zásilky je vratný obal přepraven od příjemce zpět na místo nakládky. Termín navrácení vratného obalu je do 1 týdne.

5.) Služba "sběrný dvůr" je využívána zejména zákazníky z kategorie internetových obchodů a výrazně přispívá k ekologické likvidaci použitých spotřebičů. Toptrans doručí starý spotřebič na nejbližší sběrný dvůr, který je uváděn jako odběrní místo v rámci systému Elektrowin.

AVIZACE

1.) Telefonická avizace před doručením (avizace řidičem) :
V rámci této služby garantuje Toptrans, že rozvozový řidič systému v rozmezí 1-2 hodin před plánovaným doručením zásilky zkontaktuje telefonicky příjemce, upřesní mu svoji okamžitou polohu a sdělí předpokládaný čas příjezdu.

2.) Telefonická avizace před zadáním do rozvozu:

Zásilka bude po svém příchodu na doručující depo Toptransu vyřazena ze standardního rozvozového režimu, adresát obdrží o jejím příchodu telefonickou informaci z dispečinku depa a rozvoz se uskuteční v terminu, který bude sjednán přímo s příjemcem.

3.) Automatická avizace o příchodu zásilky do e-mailu příjemce:
Po vstupu zásilky do skladu TOPTRANSU generuje systém automaticky na e-mail příjemce zprávu s interaktivním odkazem. Po odkliknutí se adresátovi zpřístupní aktuální lokace jeho očekávané zásilky. Pokud je tato již zařazena do rozvozového okruhu, má zákazník k dispozici i jméno doručujícího řidiče a telefonní kontakt na něj.

4.) SMS avizace

Po zařazení zásilky na rozvoz je příjemci na mobilní telefon odeslána SMS zpráva, která obsahuje telefonní číslo na rozvozového řidiče, případně částku dobírky. Po zařazení zásilky do Osobních odběrů je příjemci na mobilní telefon odeslána informativní SMS zpráva o uložení zásilky na středisku.

INFORMACE

Zákazník má více možností jak získat informace o stavu zásilek, svěřených k přepravě systému Toptrans:

1.) Vyhledávání jednotlivé položky v internetu na www.toptrans.cz dle čísla zásilky, čísla kusu, případně dle jakéhokoliv označení, které sám uvedl při uplatnění objednávky (číslo faktury, číslo skladové pozice apod.)

2.) e-mailové zprávy o nedodaných zásilkách včetně textové informace o důvodu nedoručení (např. příjemce nemá hotovost na úhradu dobírky, příjemce nezastižen apod.), zasílané řidičem ve formě SMS v okamžiku doručování.

3.) Hromadné vyhledávání, které umožňuje průběžné získávání informací o všech zakázkách specifikované firmy (výhradně pro stálé zákazníky systému).