Aktuality

GDPR DOTAZY

21.05.2018


Vážení klienti,

vážime si našu spoluprácu s Vami , a preto je ochrana Vašich osobných údajov pre nás prioritou. V prípade, že budete mať akékoľvek otázky v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov , neváhajte sa na nás obrátiť na emailovej adrese gdpr@toptrans.sk

TOPTRANS EU , a.s.

GDPR

23.4.2018

Vážení klienti,
dovoľujeme si Vám oznámiť, že TOPTRANS EU, a.s. spracováva osobné údaje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a odo dňa 25.5.2018 aj v súlade s Nariadením EP a Rady /EÚ/ 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov / ďalej "GDPR"/.
Uisťujeme Vás, že všetky osobné údaje, ktoré TOPTRANS EU, a.s. zhromažďuje, zhromažďuje výlučne pre odôvodnené účely a len na obmedzenú dobu. Tieto údaje sú chránené maximálne možnou mierou zabezpečenia.
Ďalej Vás informujeme, že TOPTRANS EU, a.s. v súvislosti s blížiacou sa účinnosťou GDPR, pripravuje príslušnú zmenu Zasielateľských podmienok a nadväzujúcich dokumentov.

TOPTRANS EU, a.s.

Stredisko Cheb

5.11.2017
Vážení klienti,
dovoľujeme si Vám oznámiť, že od pondelku 6.11.2017 nás nájdete na pôvodnej adrese Na Návrší 2029/5, 350 02 Cheb

Telefónne kontakty zostávajú bez zmeny.
Tešíme sa na Vás!