Aktuality

Nové zasilatelské podmínky

24.5.2018

Vážení klienti,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že odo dňa 24.5.2018 je účinné nové znenie zasielateľských podmienok, ktoré si môžete stiahnuť na našich webových stránkach v sekcii: Ku stiahnutiu.

Nové znenie reflektuje požiadavky Nariadenia EP a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov („GDPR“).

Zároveň si Vás dovoľujeme uistiť, že nejde o žiadne výrazné zmeny, pretože TOPTRANS starostlivo venoval pozornosť ochrane osobných údajov už doteraz.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!

TOPTRANS EU , a.s.

GDPR DOTAZY

21.05.2018


Vážení klienti,

vážime si našu spoluprácu s Vami , a preto je ochrana Vašich osobných údajov pre nás prioritou. V prípade, že budete mať akékoľvek otázky v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov , neváhajte sa na nás obrátiť na emailovej adrese gdpr@toptrans.sk

TOPTRANS EU , a.s.

GDPR

23.4.2018

Vážení klienti,
dovoľujeme si Vám oznámiť, že TOPTRANS EU, a.s. spracováva osobné údaje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a odo dňa 25.5.2018 aj v súlade s Nariadením EP a Rady /EÚ/ 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov / ďalej "GDPR"/.
Uisťujeme Vás, že všetky osobné údaje, ktoré TOPTRANS EU, a.s. zhromažďuje, zhromažďuje výlučne pre odôvodnené účely a len na obmedzenú dobu. Tieto údaje sú chránené maximálne možnou mierou zabezpečenia.
Ďalej Vás informujeme, že TOPTRANS EU, a.s. v súvislosti s blížiacou sa účinnosťou GDPR, pripravuje príslušnú zmenu Zasielateľských podmienok a nadväzujúcich dokumentov.

TOPTRANS EU, a.s.