Novela zákona o silniční dopravě - Úmluva CMR

27.12.2018

Vážení klienti,

dovolujeme si Vám oznámit, že ode dne 1.1.2019 nabude účinnosti novela zákona o silniční dopravě, na jejímž základě budou nově platit některá ustanovení Úmluvy CMR rovněž pro vnitrostátní silniční nákladní přepravu v ČR, a která mění odpovědnost dopravce za škodu na zásilkách.

Nově bude stanovena výše odpovědnosti dopravce na maximálně 8,33 SDR (dle aktuálního kurzu cca 260,- Kč) za kilogram hrubé váhy zásilky.

S námi se však nemusíte obávat, Vaše zásilky s hodnotou do 1.000.000,- Kč včetně DPH budou i nadále v plné výši pojištěny na škody způsobené na zásilce během přepravy.

Těšíme se na naši další spolupráci!

TOPTRANS EU, a.s.

VÁNOCE 2018

17.12.2018

Vážení obchodní partneři,

děkujeme Vám za důvěru, kterou jste i letos vložili v naše logistické služby, velmi si toho vážíme!
Přejeme Vám klidné prožití svátků vánočních a do nového roku 2019 hodně štěstí, zdraví, osobních a pracovních úspěchů.

Váš TOPTRANS

PF 2019

Nové zasilatelské podmínky

26.11.2018


Vážení klienti,

dovolujeme si Vám oznámit, že ode dne 1.1.2019 je účinné nové znění zasílatelských podmínek, které je ke stažení na našich webových stránkách v sekci: Ke stažení.

Nová verze mění zejména plátce přepravy (odst. 5.5 a 5.6) a určení odměny zasilatele (odst. 5.1).

Těšíme se na další spolupráci!

TOPTRANS EU, a.s.