CENTRÁLNÍ PŘEKLADIŠTĚ V HRADCI A OLOMOUCI SE STĚHUJÍ

25.6.2019

Vážení klienti,

rádi bychom Vás upozornili, že dne 29.6.2019 proběhne stěhování hradeckého a olomouckého centrálního překladiště. V nových prostorách Vám nabídneme komfortnější prostředí pro přepravu Vašich zásilek a postaráme se o další posun v kvalitě našich služeb.

Hradec Králové Nová adresa

Olomouc Nová adresa

Nové telefonní kontakty najdete na našich stránkách.

Těšíme se na Vás

Váš TOPTRANS

DEPO TŘEBÍČ SE STĚHUJE

26.3.2019

Vážení klienti,

rádi bychom Vás upozornili, že dne 30.03.2019 proběhne stěhování třebíčského střediska Top 650. Jsme přesvědčeni, že nové prostory přinesou nejen zlepšení kvality, ale i větší komfort služeb.

Nová adresa

Telefonní kontakty zůstávají nezměněny.

Těšíme se na Vás

Váš TOPTRANS

Novela zákona o silniční dopravě - Úmluva CMR

27.12.2018

Vážení klienti,

dovolujeme si Vám oznámit, že ode dne 1.1.2019 nabude účinnosti novela zákona o silniční dopravě, na jejímž základě budou nově platit některá ustanovení Úmluvy CMR rovněž pro vnitrostátní silniční nákladní přepravu v ČR, a která mění odpovědnost dopravce za škodu na zásilkách.

Nově bude stanovena výše odpovědnosti dopravce na maximálně 8,33 SDR (dle aktuálního kurzu cca 260,- Kč) za kilogram hrubé váhy zásilky.

S námi se však nemusíte obávat, Vaše zásilky s hodnotou do 1.000.000,- Kč včetně DPH budou i nadále v plné výši pojištěny na škody způsobené na zásilce během přepravy.

Těšíme se na naši další spolupráci!

TOPTRANS EU, a.s.