Přepravy ADR

Zásilky v režimu ADR

 

 

Systém TOPTRANS umožňuje přepravu nebezpečného zboží, které je dle mezinárodní dohody ADR přepravováno za určitých podmínek. Nebezpečné zboží je rozděleno do několika tříd. V režimu ADR přepravujeme nebezpečné zboží vyjma tříd 1. A 7., které jsou z přepravy vyloučeny. Objednavatel je povinen zadat tento požadavek, na přepravu zásilky v režimu ADR, do objednávky přepravy a uvést její UN číslo.

 

Níže připojujeme odborné stanovisko našeho bezpečnostního poradce, společnosti M Konzult.