Přepravy do SR

TERMÍNY

Lhůta pro přepravy do SR začíná plynout v 18:00 dne převzetí zásilky a činí:

24 hodin: všechny přepravy do regionů Bratislava, Trenčín, Nitra a Žilina + z Moravy (vyjma regionů Jihlava) celé Slovensko

48 hodin: přepravy z Čech (včetně regionů Jihlava a Šumperk) do regionů Banská Bystrica, Poprad a Košice

Ve dnech pracovního volna a pracovního klidu dodací lhůta neplyne.

* Doplňkové služby typu TOPTIME, TOP-WEEKEND a TOP-PRIVAT lze využít pouze u termínu 24 hodin. 

DOBÍRKY

Toptrans zajišťuje pro své zákazníky inkaso v hotovosti v SR a převedení částky na příkazcem určený bankovní účet v ČR. Dobírku je nutno vždy uvádět v českých korunách (Kč). Pro přepočet na eura (EU) se používá denní kurz/valuta nákup banky VÚB, kterou pro tyto finanční operace využíváme. U zásilek na dobírku, které nebudou převzaty z důvodu nesolventnosti příjemce přestává plynout dodací lhůta.

ZPĚTNÉ PŘEPRAVY

Toptrans umožňuje svým zákazníkům, přepravujícím své zásilky do SR, využívat stejně jako po ČR službu "obousměrná zásilka". Na základě požadavku odesílatele zajistí naše Slovenské depo při doručování původní zásilky automaticky i převzetí zboží pro zpětnou přepravu (prázdných obalů, boxů apod.; nebo např. i výrobků po opravě ve smluvním servisu) a jeho bezprostřední doručení původnímu odesílateli. 

VRACENÍ DOKLADŮ

Služba, v rámci které systém zajišťuje, že při předávání zásilky příjemci bude rozvozovým řidičem Toptransu mimo běžného potvrzení o převzetí na soupisu Toptransu vyžádáno i vydání potvrzených dodacích listů, popřípadě hrubého příjmového dokladu (hrubé příjemky) od přebírající společnosti.

AVIZACE

Telefonická avizace před doručením (avizace řidičem) :
V rámci této služby garantuje Toptrans, že rozvozový řidič systému v rozmezí 1-2 hodin před plánovaným doručením zásilky zkontaktuje telefonicky příjemce, upřesní mu svoji okamžitou polohu a sdělí předpokládaný čas příjezdu 

Telefonická avizace před zadáním do rozvozu :

Zásilka bude po svém příchodu na doručující depo Toptransu vyřazena ze standardního rozvozového režimu, adresát obdrží o jejím příchodu telefonickou informaci z dispečinku depa a rozvoz se uskuteční v terminu, který bude sjednán přímo s příjemcem.

Automatická avizace o přichodu zasilky do e-mailu příjemce:
Po vstupu zásilky do skladu TOPTRANSU generuje systém automaticky na e-mail příjemce zprávu s interaktivním odkazem. Po odkliknutí se adresátovi zpřístupní aktuální lokace jeho očekávané zásilky.   Pokud je tato již zařazena do rozvozového okruhu, má zákazník k dispozici i jméno doručujícího řidiče a telefonní kontakt na něj.

INFORMACE

Stejně tak jako při vnitrostátních přepravách po ČR existuje i několik variant k získání informace o aktuálním stavu zásilky, pokud byla určena pro příjemce na území Slovenska.

1.) Vyhledávání jednotlivé položky v internetu na www.toptrans.cz dle čísla zásilky,čísla kusu, případně dle jakéhokoliv označení, které sám uvedl při uplatnění objednávky (číslo faktury,číslo skladové pozice apod.)
 
2) e-mailové zprávy o nedodaných zásilkách včetně textové informace o důvodu nedoručení (např. příjemce nemá hotovost na úhradu dobírky,příjemce nezastižen apod.),zasílané řidičem ve formě SMS v okamžiku doručování.
 
3) Hromadné vyhledávání, které umožňuje průběžné získávání informací o všech zakázkách specifikované firmy (výhradně pro stálé zákazníky systému).