Kariéra

Pokiaľ máte záujem spojiť svoju prípadnú profesionálnu budúcnosť s prepravným systémom TOPTRANS, je možno zaslať Vašu ponuku na nižšie uvedenú e-mailovú adresu.


 kariera@toptrans.sk


,,Vážení uchádzači o zamestnanie,

 

v prípade, že chcete pracovať pre našu spoločnosť, máte možnosť nám poskytnúť súhlas, v ktorom nám dovoľujete uchovávať Váš zaslaný životopis s prílohami pre ďalšie spracovanie a uchovanie v našej databáze.

 

V prípade, že ste nám na to udelili súhlas, spracúvame Vaše osobné údaje na účel vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie, a to po dobu 12 mesiacov od skončenia výberového konania na relevantnú pracovnú pozíciu, alebo 12 mesiacov odo dňa zaradenia žiadosti do našej databázy.

Poskytnutie Vašich osobných údajov na tento účel a udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na tento účel sú úplne dobrovoľné. ,,

 

Ako môžete svoj súhlas odvolať

Váš slobodný súhlas, ktorý jednoznačne potvrdíte svojím podpisom môžete kedykoľvek odvolať osobne, písomnou formou zaslanou do sídla Prevádzkovateľa, alebo emailom na gdpr@toptrans.sk . Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založenom na súhlase pred jeho odvolaním.