Na stiahnutie

     Zasielateľské podmienky platné od 1.1.2019

      PDF  Zasielateľské podmienky (PDF) Word   Zasielateľské podmienky (DOC)

     Zasielateľské podmienky platné od 24.5.2018

      PDF  Zasielateľské podmienky (PDF) Word   Zasielateľské podmienky (DOC)

     Zasilateľský príkaz

       PDF  Zasilateľský príkaz (PDF)           PDF  Zasilateľský príkaz (DOC)

     Ochrana osobných údajov

       PDF  Ochrana osobných údajov (PDF)        DOC  Ochrana osobných údajov (DOC)
       PDF  Žiadosť dotknutej osoby na uplatnenie jej práv - zamestnanec (PDF)
       PDF  Informácie o spracúvaní osobných údajov (PDF)
       PDF  Žiadosť dotknutej osoby na uplatnenie jej práv - klient (PDF)

     Ceny prepravy