Prepravy ADR

Zásielky v režime ADR

 

 

Systém TOPTRANS umožňuje prepravu nebezpečného tovaru, ktorý je podľa medzinárodnej dohody ADR prepravovaný za určitých podmienok. Nebezpečný tovar je rozdelený do niekoľkých tried. V režime ADR prepravujeme nebezpečný tovar  s výnimkou tried 1. A 7., ktoré sú z prepravy vylúčené. Objednávateľ je povinný zadať požiadavku na prepravu zásielky v režime ADR. Do objednávky prepravy je potrebné uviesť jej UN číslo.

 

Nižšie pripájame odborné stanovisko nášho bezpečnostného poradcu spoločnosti M Konzult.