Doručenie zásielok

    Absolútna väčšina zásielok je doručená určeným príjemcom medzi 9.00 a 14.00 hod. Na rozvoz sa používajú vozidlá s nosnosťou od 0,5 tony do 6 ton; na prianie zákazníka možno zabezpečiť aj doručenie vozidlom so špeciálnou výbavou  elektrickým zdvíhacím čelom.
  • Rozvozoví vodiči sú vybavení zodpovedajúcou technikou na zloženie zásielky z vozidla a následnú manipuláciu s ňou.
  • Vodič štandardne disponuje mobilným telefónom, prostredníctvom ktorého odosiela SMS správy o nedoručiteľných zásielkach (pozrite časť Vnútroštátna preprava).