Obal a rozmery

  • S TOPTRANS-om môžete prepravovať od samostatnej obálky alebo balíčka až po niekoľko paletové zásielky na jednu adresu, na ktorékoľvek miesto v Českej alebo Slovenskej republike.
  • Obal zásielky musí zodpovedať spôsobu prepravy. Za škody spôsobené nevhodným balením neručíme, ale sme pripravení poradiť Vám prípadne vykonať zabalenie (zafóliovanie) na našich prekladiskách za prijateľný poplatok.
  • V prípade, že povaha zásielky vyžaduje, aby sa s ňou počas prepravy vrátane manipulácie zaobchádzalo určitým spôsobom, príkazca je povinný zabezpečiť, aby zásielka bola označená  manipulačnými alebo výstražnými značkami na každom jednotlivom kuse.